Utveckla en hållbar webbstrategi

Utveckla en hållbar webstrategi

En webbstrategi är något alla företag borde ha men långt ifrån alla har det. För 10-15 år sedan var det här med webbstrategi ganska enkelt, det handlade helt enkelt om att ha en hemsida. Så ser inte verkligheten ut idag. Idag behöver företag formulera en övergripande ram kring företagets närvaro på nätet som en vägledning hur just vi tänker webb, vilka kanaler vi skall jobba med och med vilka verktyg vi gör detta.

Några punkter att beakta i en webbstrategi är:


Domän - Grunden till er närvaro på nätet är er domän.

 • Välj ett beskrivande domännamn som är lätt att uppfatta eftersom webbadresser ofta används i dagligt tal.
 • Undvik adresser som är snarlika andras för att slippa förväxlingar.
 • Registrera även vedertagna förkortningar och varianter av adressen.
 • Glöm inte registrera domännamnet på era evetuella varumärken.

Publiceringssystem - Det finns ett stort antal bra s.k. Content Management system (CMS) på marknaden. Valet är inte enkelt eftersom många system är relativt likvärdiga.
När du väljer publiceringssystem bör du tänka på:

 • Hur flexibelt systemet är och hur stora förändringar som går att göra med det.
 • Hur utbyggbart är systemet. Går det bygga på med e-handel, CRM, e-postmarknadsföring, forum, blogg mm.
 • Om systemet går att integrera med sociala sajter som Twitter och Facebook.
 • Om systemet tillåter att du automatiskt publicerar innehåll på mobila­ plattformar.
 • Om företaget har de organisatoriska processer och rutiner på plats som behövs för att arbeta i ett publiceringssystem.

Driftlösningar - Hostad lösning (webbhotell)? VPS, Virituell Private server? Dedikerad server? eller Molntjänst (S.a.a.S)? Valen är många.


Mobila webben - En Mobilanpassad hemsida är idag en självklarhet när man utvecklar en ny hemsida. Det mobila surfandet spås gå om surfandet från datorer någon gång under de närmaste åren (2014-2015). Det går alltså inte blunda för att en stor del av er publik använder mobilen för att surfa på er hemsida. Frågan är vilka lösningar som är relevanta, vem som ska använda dem och hur. Ska det vara en responsiv hemsida eller en dedikerad mobil hemsida. Eller skall man satsa på appar eller på både mobilanpassad webb och Appar. Detta beror på hur målgruppen ser ut, hur mycket lösningen får kosta, vilka kunderna är och vilka mobila enheter de använder.


Intranät - Webbplatsen för den interna kommunikationen har tidigare varit en ganska enkelriktad komunikationskanal där blanketter hämtades och information från ledningen publicerades. Numera ser man företag som vill utnytja intranätet till mer dubelriktad kommunikation och där sociala medier spelar en roll.


Sociala medier - För den som väljer att satsa på sociala medier är det viktigt att komma ihåg att kommunikationen inte ser ut som i andra kanaler. Det är inte fråga om att skicka in ett enkelriktat budskap för att försöka nå en stor grupp mottagare. ­Sociala medier handlar om diskussioner och även om det inte pratas om varje enskilt företag sker det med största sannolikhet samtal om den arena där företaget verkar. När företaget väl satsar på att synas i sociala medier är det bra att tänka igenom följande:

 • Bestäm varför och i vilket syfte ert företag ska satsa på sociala medier.
 • Insatserna kan vara korta eller långa. Bestäm vilket.
 • Slå fast om och hur företagets medarbetare får agera i sociala medier.
 • Ta ställning till om det är dags att bevaka vad som sägs om företaget i de sociala medierna.
 • Besluta om aktiviteterna ska mätas, hur det i så fall ska ske och vad som ska mätas.

Sökoptimering och webbanalys - Först och främst bör man identifiera de sökord som används när företagets information eftersöks på exempelvis Google. Det vanligaste verktyget för detta är Google Analytics eller Google AdWords. De sökord som visar sej viktigast bör man förvissa sig om att använda på ett bra sätt på sin webbplats, t ex i titel, sidbeskrivning eller i rubriker på sidorna. Spårningsdatat från Google Analytics bör sedan analyseras av någon som förstår dem. Har mätresultaten ställts samman i en rapport ska de förstås också komma till användning och ligga till grund för beslut om verksamheten.

Joakim Dickèr 10-Jan-2014 5187 Kommentarer
Dela
Kontakta oss

+46 (0)70 788 13 00

info@info-tech.se

Här finns vi.

Vi stödjer
Vi stödjer Unicef
Från Bloggen
Twitter