Bloggen

Utveckla en hållbar webbstrategi

En webbstrategi är något alla företag borde ha men långt ifrån alla har det. För 10-15 år sedan var det här med webbstrategi ganska enkelt, det handlade helt enkelt om att ha en hemsida. Så ser inte verkligheten ut idag. Idag behöver företag formulera en övergripande ram kring företagets närvaro på nätet som en vägledning hur just vi tänker webb, vilka kanaler vi skall jobba med och med vilka verktyg vi gör detta.

Joakim Dickèr 10-Jan-2014 5187 Kommentarer
Läs mer
Kontakta oss

+46 (0)70 788 13 00

info@info-tech.se

Här finns vi.

Vi stödjer
Vi stödjer Unicef
Från Bloggen
Twitter